Paulus

De apostel Paulus was door geboorte een Romeins burger; tot zijn bekering was zijn naam Saulus. Hij was aanvankelijk een fanatiek christenvervolger (zie Hand. 7:58), maar kreeg op weg naar Damascus een visioen waarna hij zich spontaan bekeerde en zich Paulus ging noemen. Dat moment is door diverse kunstenaars uitgebeeld, zoals Caravaggio en Bruegel.

Nadat de volgelingen van Jezus besloten op pad te gaan om het geloof te verspreiden, ontpopte Paulus zich tot drijvende kracht. Hij maakte een drietal lange zendingsreizen, waardoor hij verbleef in ondermeer Cyprus, Lystre (schilderij van Van Stalbemt), Korinthe, Filippi, Athene (Rafaël), Thessalonica en Efeze (Le Sueur). Men denkt dat hij gedurende zijn reizen de kost verdiende als zadelmaker en riemensnijder. Hij werd diverse malen gevangen gezet (Rembrandt). Tijdens een gevangenentransport naar Rome leed hij schipbreuk voor de kust van Malta (Backhuysen). Later werd hij terdoodveroordeeld en vermoedelijk onthoofd, in het jaar 64 of 67.

In het Nieuwe Testament zijn diverse brieven opgenomen die aan Paulus worden toegeschreven. De eerste is de Brief aan de Romeinen.

Archeologen meldden in december 2006 dat ze het graf hadden gevonden van de apostel. Het zou zich bevinden in de basiliek van Sint-Paulus buiten de Muren in Rome.

Zie ook: Apostelen

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclasses: 11H(PAUL), 73F22.

Gerelateerde kunstwerken: