Boeken


Partner van bol.com (gif, 88x31)Een selectie van interessante geschriften. Alle boeken zijn te bestellen bij Bol.com. De opbrengsten uit dit affiliate program worden gebruikt om deze site in de lucht te houden.


Grote Bijbelatlas

De grote Bijbelatlas, door Barry J. Beitzel.

"Een uitnodigend boek waarin de geïnteresseerde Bijbellezer blijft lezen en kijken", aldus het Reformatorisch Dagblad (zie recensie).

Met 118 kaarten en veel foto's is dit een waardevol naslagwerk.


Jan Blokker en zijn zonen Jan jr. en Bas schreven samen Er was eens een God, waarin ze de aloude verhalen uit de Bijbel in een historische context plaatsen. De langdradige genealogieën en opsommingen van voorschriften zijn weggelaten. "Het zou jammer zijn als het ontzag dat de bijbel wekt, mensen verhindert kennis te nemen van de avonturen van een volk dat een veeleisende God tot gids nam en zichzelf met zijn ongenoegen geselde."

Bij de presentatie van het boek spraken de auteurs over de grote invloed van de Bijbel op de Europese cultuur. Met name Jan jr. wond zich op over het vrijwel ontbreken van aandacht voor de Bijbel in het onderwijs - vooral in het openbare onderwijs. De Statenvertaling mag dan een van de vensters in de geschiedeniscanon zijn, met 4 uur aandacht in 6 jaar komt het Boek der Boeken er bekaaid af.
Er was eens een God lijkt vooral bedoeld voor lezers die de hiaten in hun bijbelkennis willen dichten. Behoudende gelovigen zullen zich wellicht storen aan de profane benadering van wat zij als hun exclusieve bezit beschouwen. Voor de rest van de wereld is dit een mooi boek.

Er was eens een God. Bijbelse geschiedenis, met platen van J.H. Isings. Uitgeverij Contact, 2006. 31x21 cm, gebonden, 272 pagina's, incl. register.


Boeken over de invloed van de bijbel op de Nederlandse taal:


Het verhaal gaat... / deel 1 De thora - Nico ter Linden   Het verhaal gaat... / deel 2 Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheus - Nico ter Linden   Het verhaal gaat... / deel 3 De verhalen van Richters en Koningen - Nico ter Linden   Het verhaal gaat ... / deel 4 Het getuigenis van Israels profeten - Nico ter Linden   Het verhaal gaat... / deel 5 De Geschriften - Nico ter Linden   Het verhaal gaat... / deel 6 De verhalen van Lucas en Johannes - Nico ter Linden

Nico ter Linden, voormalig dominee van de Amsterdamse Westerkerk, maakte een boeiende serie waarin verhalen uit de bijbel worden 'herverteld'.
In deel I van Het verhaal gaat... vertelt hij de grote verhalen van de eerste vijf boeken van het Oude Testament, over Israëls aartsvaders en aartsmoeders en over Mozes.
Deel 2 bevat de verhalen van het Nieuwe Testament, zoals die zijn overgeleverd door de evangelisten Marcus en Mattheüs: kleine vertelsels, fragmenten uit Jezus' leer en leven, wonderverhalen en gelijkenissen.
In deel 3 keert de auteur terug naar het Oude Testament met de verhalen van de boeken Jozua, Richteren, Samuël en Koningen.
Deel 4 handelt over de profetieën van Jesaja, Jeremia en Ezechiël, en over de twaalf kleine profeten onder wie Amos, Hosea en Jona.
Deel 5 vervolgt met een keuze uit onder meer Job, Psalmen, Ezra, Nehemia en Daniël en uit de feestrollen Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Esther.
Met deel 6 sluit Ter Linden zijn reeks bijbelse hervertellingen af met de evangeliën van Lukas en Johannes en de boeken Handelingen en Openbaringen.

deel 1 De thora
deel 2 Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheüs
deel 3 De verhalen van Richters en Koningen
deel 4 Het getuigenis van Israëls profeten
deel 5 De Geschriften
deel 6 De verhalen van Lucas en JohannesBijbelse tijdgenoten
Prof. Bob Smalhout vertelt en verklaart opnieuw elf geschiedenissen uit het Oude en Nieuwe Testament.
12,50Bijbelse vrouwen
Van Abigaïl tot Zilpa. De theologe Foekje Dijk beschrijft de vaak onderbelichte geschiedenissen van opmerkelijke vrouwen uit de bijbel. Met prachtige foto's.
9,95De bijbel volgens Matsier
Dit is de bundeling van de mooie stukken die Nicolaas Matsier heeft geschreven voor de 'Achterpagina' van NRC Handelsblad en het zaterdagse katern Letter & Geest van Trouw. Een enthousiasmerende introductie tot de boeken van het Oude Testament.
10,-


· Rubriek christendom: kijk zelf wat er op de plank staat.


De genoemde prijzen zijn slechts een indicatie; kijk op de site van Bol.com voor de juiste, actuele prijzen.

winkel

bijbels | boeken | kunst | DVD's