Het vijfde boek van Mozes
genaamd Deuteronomium


Pentateuch

De naam van het vijfde boek van de bijbel, het laatste van de Pentateuch, betekent in het Grieks iets als 'tweede wetboek' of 'herhaling van de wet'. De kern van het boek (hoofdstuk 12 t/m 26) is waarschijnlijk een kopie, die in 621 v.C. in de tempel gevonden werd. Deze vondst wordt beschreven in 2 Koningen 22.

Kort samengevat wordt in dit boek, dat handelt in het veertigste jaar na de vlucht uit Egypte, door Mozes wederom de aan hem verkondigde wet uitgedragen. De tien geboden worden vrijwel letterlijk herhaald in Deut. 5:6-21. Het eindigt met de dood van Mozes, die het beloofde land nooit bereikte.

De joodse traditie wil dat ook dit boek door Mozes geschreven is. Een uitzondering wordt gemaakt voor de laatste acht verzen, waar beschreven wordt hoe na de dood van Mozes Jozua de leider werd van het joodse volk.

Leestip: Het verhaal gaat..., deel 1 De thora, door Nico ter Linden. De grote verhalen uit het oude testament.

Filmtip: De Bijbel - Mozes, op DVD.