Het derde boek van Mozes
genaamd Leviticus


Pentateuch

Het derde boek van de Pentateuch, de eerste vijf boeken van de bijbel. De inhoud is een voortzetting van Exodus: er worden allerlei wetten in behandeld. Deze kan men in vier groepen verdelen: wetten over het offer (hoofdstuk 1-7), de priesters (8-10), de reiniging (11-16), en de heiligheid (17-27). Levieten, waar het boek naar genoemd is, waren tempeldienaren, belast met het voordragen uit de thora.

De traditie wil dat het boek door Mozes is opgeschreven, maar waarschijnlijk is het van de hand van een onbekende priester.

Leestip: Het verhaal gaat..., deel 1 De thora, door Nico ter Linden. De grote verhalen uit het oude testament.