Het vierde boek van Mozes
genaamd Numeri


Pentateuch

In het vierde boek van de bijbel worden diverse wetten behandeld en wordt het verhaal over de tocht uit Egypte naar het beloofde land voortgezet.

Het boek bestaat uit vier delen: over het verblijf in de Sinaï (hoofdstuk 1-10), tussen Sinaï en Kades (11-19), tussen Kades en het gebied over de Jordaan (20-25), en over de tijd in de steppe van Moab (26-36).

De naam Numeri is terug te voeren op de tellingen die in het boek voorkomen, met name in de hoofdstukken 1-4 en 26.

Leestip: Het verhaal gaat..., deel 1 De thora, door Nico ter Linden. De grote verhalen uit het oude testament.