Het tweede boek van Mozes
genaamd Exodus


Pentateuch

Exodus, het tweede boek uit de Pentateuch, is vooral het verhaal van Mozes. In dit bijbelboek wordt verteld over de uittocht van het joodse volk uit Egypte, waar het in slavernij leefde, en over de daaropvolgende gebeurtenissen in de woestijn. Het is vermoedelijk gebaseerd op een historische gebeurtenis in de 13e eeuw v.C.

De eerste vijftien hoofdstukken handelen over de tijd in Egypte en de uiteindelijke uittocht. De farao beveelt alle joodse kinderen te vermoorden; de zuigeling Mozes is de enige die ontkomt. Hij groeit op aan het Egyptische hof. Op een zeker moment openbaart God zich aan Mozes en geeft hem de opdracht het joodse volk uit Egypte te leiden. De farao gaat niet in op het verzoek van Mozes, waarop het land geteisterd wordt door plagen. Na de tiende plaag buigt de farao en vertrekken de joden. Al snel verandert de farao van gedachten, en stuurt zijn leger om de joden alsnog ervan te weerhouden de Schelfzee over te steken, de grens van Egypte. Terwijl de Egyptenaren naderen, leidt Mozes zijn volk de zee in, waar het water voor hen wijkt. Het leger van de farao wordt echter wel verzwolgen.

Vanaf hoofdstuk 15 wordt over de belevenissen in de woestijn verteld. Honger en dorst teisteren de rondtrekkende joden, waarvan velen terugverlangen naar de relatief goede tijd in Egypte. Met hulp van God weet Mozes de moraal hoog te houden, onder meer met wonderen als water uit steen slaan.

Verreweg de belangrijkste gebeurtenis wordt beschreven in de hoofdstukken 19 en 20, waar Mozes op de berg Sinaï de tien geboden ontvangt.

Een groot deel van het boek Exodus is gewijd aan allerlei gedetailleerde leefregels. Pas na 40 jaar komt een einde aan de tocht door de woestijn (zie het boek Numeri).

Leestip: Het verhaal gaat..., deel 1 De thora, door Nico ter Linden. De grote verhalen uit het oude testament.

Filmtips:
* The Ten Commandments, de beroemde film van regisseur Cecil B. DeMille (DVD).
* De Bijbel - Mozes, op DVD.