De verschillende versies van Ezra en Esdras

In de loop der eeuwen is de naam Ezra (of Esdras) gebruikt voor uiteenlopende teksten. Verschillende bijbeledities gebruikten ook nog eens verschillende nummeringen. In onderstaande tabel proberen we enige helderheid te scheppen.

Bijbeleditie Het boek Ezra Het boek Nehemia Griekse Ezra apocrief Latijnse apocalyps
Septuagint Esdras B (2 Esdras) Esdras A (1 Esdras)  
Vulgaat 1 Esdras 2 Esdras 3 Esdras 4 Esdras
King James Version Ezra Nehemiah 1 Esdras 2 Esdras
Statenvertaling Ezra Nehemia 3 Ezra 4 Ezra
Oosters-orthodox 1 Esdras 2 Esdras 3 Esdras1

De nummering met 3 en 4 voor de apocriefe boeken, zoals in de Vulgaat, is tegenwoordig het meest gangbaar. De meeste protestantse Engelstalige vertalingen gebruiken echter de nummering zoals in de King James Version. Die nummering komt overeen met de eerste woorden van de twee boeken.

In de Septuagint werd 3 Ezra (daar dus Esdras A of 1 Esdras geheten) vóór Ezra geplaatst, omdat dat beter overeen zou komen met de inhoudelijke chronologie. De oudste, Griekse versies van de Septuagint gebruikten voor de nummering de letters A resp. B, in Latijnse vertalingen werden de I en II gebruikt.

Het apocalyptische boek 4 Ezra is in het Latijn geschreven en dateert vermoedelijk uit de eerste eeuw. Het ontbreekt zodoende in de (Griekse) Septuagint.

Ezra vs. Esdras: Ezra is de vorm die het meest op de Hebreeuwse oervorm lijkt. Esdras is de Griekse vorm. In de meeste stromingen wordt de naam Ezra gebruikt voor het algemeen als canoniek geziene boek.

Noot 1: '3 Esdras' wordt alleen erkend in de Russisch-orthodoxe Kerk.