Het derde boek Ezra


Dit is het eerste van de twee apocriefe boeken Ezra en het enige dat in de Griekse Septuagint voorkwam (zie ook overzicht Ezra-versies).

De tekst is grotendeels gebaseerd op het canonieke boek Ezra, aangevuld met parafrases van 2 Kronieken 35-36. Niet overgenomen uit een ander boek is het verhaal over Darius' drie jonge lijfwachten (pages) (3:1 - 5:6).

Opmerkelijk is de omgekeerde volgorde waarin de periodes van de Perzische koningen Cyrus, Darius en Artaxerxes de revu passeren: in strijd met de chronologie komt eerst Artaxerxes (2:16-31) aan bod, dan Darius (hfd. 3 t/m 5) en daarna Cyrus (5:7-74). De historische volgorde is anders: Cyrus (reg. 559-529) onderwierp Babel en gaf aan de joden in de Babylonische ballingschap toestemming om hun tempel in Jeruzalem te herbouwen. Darius (522-486) liet de joden terugkeren naar Jeruzalem en Judea. Onder Artaxerxes I (465-424) werd Nehemia in de gelegenheid gesteld de stad daadwerkelijk te herbouwen.