Pieter de Grebber ca. 1600 – 1653

David kiest uit de drie plagen

olieverf op doek (94 × 85 cm) — ca. 1637
Museum Museum Catharijneconvent, Utrecht

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan 2 Samuël 24:13

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Het verhaal van David en de drie plagen wordt verteld in 2 Samuël 24 en in 1 Kronieken 21. Volgens de laatste was het Satan die koning David aanspoorde tot het houden van een volkstelling. Joab, neef van David en opperbevelhebber, probeert vergeefs om het ijdele plan uit Davids hoofd te praten.

Nadat de volkstelling is uitgevoerd krijgt David spijt, en vraagt hij God om vergiffenis. Die stuurt een boodschapper, de profeet Gad, die David laat kiezen uit drie plagen.

De Haarlemse schilder De Grebber toont hier niet Gad maar een engel met in de handen symbolen van de plagen: een schedel voor drie dagen pest, een zwaard voor drie maanden vervolging door vijanden, lege korenaren voor drie jaar hongersnood (zeven jaar in 2 Samuël).

David kiest voor de kortste straf, de pest, een straf niet van mensen. Er stierven 70.000 man.

Naast David liggen zijn attributen: een kroon en een harp.