Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669

Saul en David (1655-1660)

olieverf op doek (130 × 164 cm) — 1655 - 1660
Museum Mauritshuis, Den Haag

Biografie van Rembrandt Harmensz. van Rijn

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan 1 Samuël 18:10

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

David heeft zojuist de Filistijnen verslagen en is teruggekeerd aan het hof van Saul. Deze toch al achterdochtige koning ziet zijn positie aangetast door de populaire David; hij overpeinst hier wat te doen om van hem af te komen. Tegelijk wordt hij ontroerd door het harpspel: hij droogt zijn tranen aan een gordijn.

Nadat Saul tweemaal tevergeefs met de spies naar David heeft gestoken, bedenkt hij dat het onverstandig is om hem te doden: het volk zou zeker in opstand komen. Saul besluit daarop David tot 'overste van duizend' te benoemen, in de hoop dat de kersverse legeraanvoerder in handen van de vijand zal vallen.

Rembrandt schilderde deze scène eerder, in 1630. Dit werk is aanzienlijk melancholieker en daarmee aangrijpender dan het oudere schilderij. De oude, lijdende koning is zichtbaar geroerd door het snarenspel van de geheel in de muziek opgaande David.

De toeschrijving aan Rembrandt was lange tijd omstreden, maar werd in 2015 door een internationaal team van experts bevestigd.