Jan Havicksz. Steen ca. 1626 – 1679

De triomftocht van David

olieverf op doek (107 × 159 cm) — 1671
Museum Statens Museum for Kunst, Kopenhagen

Biografie van Jan Havicksz. Steen

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan 1 Samuël 18:6

David keert terug in Jeruzalem nadat hij vrijwel eigenhandig de Filistijnen heeft verslagen, met inbegrip van de reus Goliath. Hij wordt begroet door een feestende menigte en dansende vrouwen. David draagt het enorme zwaard van Goliath. Op de achtergrond de stadsmuren van Jeruzalem.

Bij alle feestelijkheden viel het koning Saul op dat David aanzienlijk geliefder was dan hij. Dat raakte hem zeer.

Het doek zou wel eens schoongemaakt mogen worden: Steen had de kleuren vast niet zo vaal bedoeld.

De tekst op het pilaartje waar het jongetje naar kijkt luidt:

Soli Deo Gloria
theeft Godt behaeght
Dat Davit heeft gewaeght
Aes hy Goliat Verslogh
En Saul int hart wrogh
Victorieis hy treet vooruyt
Hier verwelkomt van syn bruyt.