Hans Holbein de Jonge 1497/8 – 1543

De overmoed van Rechabeam

tempera op pleisterwerk (28 × 41 cm) — 1530
Museum Kunstmuseum, Öffentliche Kunstsammlung, Bazel

Biografie van Hans Holbein de Jonge

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan 1 Koningen 12:10

Rechabeam, ook wel Rehabeam, was een zoon van koning Salomo, en diens opvolger als koning van Israël. Hij nam echter een besluit dat het koninkrijk deed splitsen in een noordelijk en een zuidelijk deel: Israël en Judea. Zelf bleef hij koning van Judea.

Het ging om de belastingen die Salomo had opgelegd aan het volk. Oudere raadslieden adviseerden Rechabeam om het juk te verlichten door de belastingen te verlagen. Zijn vrienden echter, jongeren nog, raadden hem aan de belastingen juist te verhogen. Ze zeiden tegen Rechabeam dat hij een uitdrukking moest gebruiken: Mijn kleinste vinger zal dikker zijn dan mijns vaders lenden.

De overmoedige Rechabeam volgde de raad van zijn vrienden. Misschien was dat om er verdere uitbreiding van Jeruzalem mee te financieren, om zo zijn vader te overtreffen. Dat kwam hem duur te staan, want tien van de twaalf stammen scheidden zich van hem af.

Holbein toont hier het moment van overmoed: Rechabeam toont het volk zijn pink. Het werk was een onderdeel van een grote wandschildering (al secco, dus geen fresco) in een zaal in het raadhuis van Bazel. Voordat die zaal werd gesloopt, werd de schildering overgebracht naar het museum.