Gustave Doré 1832 – 1883

De dood van Agag

gravure — 1865

Biografie van Gustave Doré

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan 1 Samuël 15:32

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

De Amalekieten waren oude vijanden van de Israëlieten. Koning Saul was erin geslaagd de Amalekieten te verslaan, waarbij hun leider Agag gevangen werd genomen. Saul liet hem in leven, samen met de beste dieren onder het vee van de Amalekieten. De laatste wilde hij aan God offeren.

De eigengereide Saul ging zo in tegen de opdracht van God, die hij via Samuël had gekregen in 1 Samuël 15:3: "verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe."

God laat Samuël daarop weten spijt te hebben dat hij Saul tot koning heeft gemaakt. Samuël spreekt Saul aan op zijn daden. Die vraagt om vergiffenis, maar Samuël is streng: wie het woord van God negeert, valt God af en is niet geschikt om koning te zijn. Daarop druipt Saul af.

Vervolgens laat Samuël Agag halen. Die denkt nog even dat hij vrijgelaten zal worden, maar Samuël zorgt ervoor dat de opdracht van God alsnog wordt uitgevoerd. "Toen hieuw Samuël Agag in stukken, voor het aangezicht des HEEREN te Gilgal."