Giotto ca. 1267 – 1337

Graflegging van Maria

tempera op paneel (75 × 179 cm) — ca. 1310
Museum Gemäldegalerie der Staatlichen Museen, Berlijn

Biografie van Giotto

Bestel een reproductie

Volgens de kunstkenner Vasari zou Michelangelo over dit paneel van Giotto gezegd hebben dat de scène niet natuurlijker en waarachtiger voorgesteld had kunnen worden. Daar kun je zo je bedenkingen bij hebben: over het leven van Maria zijn immers weinig historische feiten bekend. De bijbel zegt ook niets over haar dood en begrafenis. Andere teksten vertellen dat Maria ernaar verlangde haar zoon weer te zien, en dat door een wonder alle apostelen bij haar dood aanwezig waren.

Paneel van populierenhout.