Geertgen tot Sint Jans ca. 1460/65 – ca. 1488/93

De maagd en het kind

tempera op paneel (27 × 21 cm) — ca. 1480-1490
Museum Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Biografie van Geertgen tot Sint Jans

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Openbaring 12:1

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Ook bekend als De verheerlijking van Maria. Zoals voorspeld in Genesis 3:15 wordt de slang van de erfzonde vermorzeld door een vrouw. De slang is hier getoond als een draak, en de vrouw is vermoedelijk Maria, een opvolgster van Eva.

Maar dit paneel is bovenal een verwijzing naar hoofdstuk 12 van de Openbaring van Johannes. Daarin ziet Johannes een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon met twaalf sterren. Die kroon rust op een krans van witte en rode rozen - letterlijk een rozenkrans.

Om de vrouw heen zijn drie kringen met verschillende soorten engelen te zien. In de binnenste kring cherubijnen en serafijnen (engelen met zes vleugels), waarvan er twee de kroon vasthouden.

De engelen in de tweede kring dragen elementen uit de Passie: een spijker, een kruis, een speer, een pilaar. De bovenste engelen dragen doeken met het woord Sanctus, een verwijzing naar de verheerlijking van Maria.

De engelen in de buitenste ring bespelen allerlei muziekinstrumenten uit de tijd van Geertgen. Een van hen, links met de klokken, heeft oogcontact met het kindje Jezus, dat ook klokken bespeelt. Volgens sommigen zou dat oogcontact wijzen op een dirigerende rol van Jezus.