Bernardo Strozzi 1581 – 1644

De bekering van Zacheüs

olieverf op doek (163 × 100 cm) — 2e kwart 17e eeuw
Museum Musée des beaux-arts, Nantes

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Lukas 19:5

Zacheüs was de schatrijke oppertollenaar oftewel hoogste belastingontvanger van Jericho. Hij was nogal klein van stuk, zodat hij in een boom moest klimmen om de aankomst van Jezus goed te kunnen zien. Tot zijn eigen verbazing werd hij gevraagd Jezus in zijn huis te ontvangen, hetgeen hij graag deed. Ook de burgers van de stad waren verbaasd, omdat tollenaars bepaald niet geliefd waren onder het volk. Zacheüs beloofde echter de helft van zijn geld aan de armen te geven en ook de mensen die hij had afgeperst hun geld terug te geven.