Gerard Seghers 1591 – 1651

Christus en de berouwvolle zondaars

olieverf op doek (207 × 253 cm ) — 2e kwart 17de eeuw
Museum Rijksmuseum, Amsterdam

Biografie van Gerard Seghers

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Handelingen 3:19

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Christus zit op zijn troon. In zijn handen en voeten zijn de wonden te zien van de nagels waarmee hij aan het kruis gehangen werd. Rechts van hem de apostel Petrus, te herkennen aan de sleutel.

De vrouw is Maria Magdalena. De man met het kruis, links, is misschien een van de misdadigers die tegelijk met Jezus gekruisigd werden. Het is onduidelijk wie de oude koning en de andere mannen zijn.

Kom tot mij en alles zal goed komen, lijkt de boodschap te zijn. Het christendom leert dat bekering en boetedoening tot verlossing leiden. Vandaar dat Christus hier als redder van de wereld, Salvator Mundi, wordt getoond.

Dit is een ongedateerd werk van Seghers. Aan de Rubens-achtige stijl valt af te leiden dat het na 1627 is gemaakt, het jaar waarin Seghers afstapte van het caravaggisme.