Pietro Perugino 1450 – 1523

Jezus overhandigt de sleutels aan Petrus

fresco (335 × 550 cm) — 1481-82
Museum Sixtijnse kapel, Vaticaanstad

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Mattheüs 16:19

Voor de katholieke Kerk wordt hier een bepalend moment uit de geschiedenis getoond. Het kreeg niet voor niets een plek in de Sixtijnse kapel, huiskapel van de paus. Jezus geeft Petrus de sleutels van het 'Koninkrijk der hemelen', vlak nadat hij hem de rots had genoemd waarop hij zijn gemeente wilde bouwen.

Jezus bedoelde een en ander uiteraard overdrachtelijk, maar sindsdien zijn sleutels in de beeldende kunsten het belangrijkste attribuut van Petrus geweest.

De andere volgelingen kijken toe, geflankeerd door enkele niet-bijbelse figuren. In het groepje rechts zouden Perugino zelf en de architect van de Sixtijnse kapel zijn uitgebeeld.

Op de achtergrond worden nog twee scènes uit het leven van Jezus uitgebeeld. Links het verhaal van de cijnspenningen (zie bij Masaccio); rechts de steniging van Jezus.

Perugino beeldde de taferelen uit in de beste traditie van de renaissance, met een keurig symmetrische compositie en gebruik van verschillende perspectieftechnieken.

De tempel in het midden, geschilderd in renaissancestijl, zal de tempel van Salomon in Jeruzalem moeten voorstellen. Ergens is dat vreemd, aangezien volgens Mattheüs de scène plaatshad in de stad Caesarea Filippi, bij een van de bronnen van de Jordaan.