Duccio di Buoninsegna ca. 1255 – 1319

Madonna en kind

tempera op paneel (28 × 21 cm (met lijst)) — ca. 1300
Museum Metropolitan Museum of Art, New York

Biografie van Duccio di Buoninsegna

Bestel een reproductie

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Dit paneeltje is ook bekend als de Stoclet Madonna en de Stroganoff Madonna. Het is sinds 2004 in het bezit van het Metropolitan Museum van New York, dat het kon kopen voor een prijs van naar verluidt meer dan 45 miljoen dollar.

De namen Stoclet en Stroganoff verwijzen naar de vorige eigenaars. De Russische graaf Stroganoff was de eerst bekende eigenaar. Na zijn dood in 1910 werd het gekocht door de Belgische ondernemer Adolphe Stoclet. Diens erfgenamen verkochten het in 2004.

Het werk was een van Duccio's vernieuwende schilderijen. Maria en kind werden tot dan toe vooral in Byzantijnse stijl geschilderd, zonder enige emotie. Duccio daarentegen toonde een menselijke relatie tussen moeder en kind.

Interessant is ook de balustrade onderin: een trucje om het geheel iets meer diepte te geven.