Ferdinand Bol 1616 – 1680

Elisa weigert het geschenk van Naäman

olieverf op doek (151 × 249 cm) — 1661
Museum Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam

Biografie van Ferdinand Bol

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan 2 Koningen 5:15

Naäman was een Syrische krijgsheer, aanvoerder van de Arameeërs. Hij leed aan een vervelende huidziekte: melaatsheid. Op aanraden van een gevangen genomen Israëlitische vrouw reisde hij naar de profeet Elisa in Samaria, waarvan gezegd werd dat hij mensen kon genezen. Elisa droeg hem op om zeven keer een bad te nemen in de Jordaan. Zo gezegd, zo gedaan, en Naäman werd genezen.

Uit dankbaarheid wilde hij Elisa geschenken geven. Ook zei hij dat er geen god was dan de god van Israël. Elisa weigerde de geschenken.

Rechts in de deuropening staat Elisa's bediende Gehizar. Hij zou Naäman achterna reizen om van hem alsnog geschenken te krijgen. Bij terugkomst strafde Elisa hem voor zijn hebzucht: Gehizar werd melaats.

Bol maakte dit doek in opdracht van de bestuurders van het Amsterdamse leprozenhuis, een verzorgingshuis voor lepralijders. Waarschijnlijk wilden de bestuurders zich spiegelen aan de onbaatzuchtige Elisa.

Het doek is eigendom van de gemeente Amsterdam en hangt nu in het Rembrandthuis.