Gustave Doré 1832 – 1883

Debora looft Jaël

gravure — 1865

Biografie van Gustave Doré

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Richteren 5:7

Debora was een richter, iemand die als het nodig was opstond om leiding te geven in de strijd tegen vijanden van Israël. In haar geval dienden de Kanaänieten weer eens verslagen te worden. Debora riep legerleider Barak op om ten strijde te trekken, maar ze voorspelde dat niet hij maar een vrouw de vijandelijke leider de genadeslag zou toebrengen. Die profetie kwam uit toen Jaël, vrouw van Cheber, toesloeg met een tentpin.

In het vijfde hoofdstuk van het boek Richteren zingt Debora een loflied voor Jaël.