Gustave Doré 1832 – 1883

Het visioen van de vier wagens

gravure — 1865

Biografie van Gustave Doré

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Zacharia 6:1

De profeet Zacharia kreeg acht visioenen waarin hij een Messiaans rijk meende te zien. Hier ziet Zacharia vanuit de bergen vier strijdwagens verschijnen. Een van de wagens wordt getrokken door rode paarden, de tweede door witte, de derde door zwarte en de vierde door 'hagelvlekkige' paarden. Ze vertrekken naar verschillende windrichtingen.

Een van de vele gravures van Doré voor zijn geïllustreerde Bijbel.