Duccio di Buoninsegna ca. 1255 – 1319

De profeet Ezechiël (Maestà)

tempera op paneel (43 × 16 cm) — 1308-11
Museum National Gallery of Art, Washington

Biografie van Duccio di Buoninsegna

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Ezechiël 44:2

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Dit paneel van Duccio's Maestà toont de profeet Ezechiël met een boekrol. Daarop wordt een passage getoond met de Latijnse tekst "Porta hæc clausa erit : non aperietur, et vir non transibit per eam". In de Statenvertaling werd dat "Deze poort zal toegesloten zijn, zij zal niet geopend worden, noch iemand door dezelve ingaan" (Ezechiël 44:2).

De tekst gaat over de oostelijke poort van Jeruzalem die gesloten moest blijven omdat God er doorheen was gegaan. Sommigen betrekken de tekst op de geboorte van Christus uit de maagd Maria. Duccio toonde Ezechiël daarom rechts van het paneel met die geboorte.

In Ez. 46:12 komt de profeet terug op de poort: als "de vorst" een offer wil brengen zal de oostelijke poort voor hem geopend worden. Die vorst zou Jezus kunnen zijn, aangezien gewone stervelingen niet door de poort mochten.