Rafaël

1483 - 1520

portret van Rafaël(eig. Raffaello di Giovanni Santi, ook wel Raffaello Sanzio) Italiaans schilder, architect en tekenaar, geboren in Urbino.

Rafaël ging reeds als 11-jarige in de leer bij Perugino en gaf al snel blijk van een groot talent: hij kon de stijl van zijn meester onwaarschijnlijk goed nabootsen. Van 1504 tot 1508 werkte hij in Florence; daarna tot zijn dood in Rome, waar hij zijn monumentale stijl ontwikkelde. Veel van zijn composities zijn opvallend geometrisch.

Uit zijn Florentijnse periode dateren vooral veel madonna's. In Rome liet paus Julius II hem werken aan de decoratie van een aantal vertrekken in het Vaticaan: de Stanza della Segnatura (ca. 1509, o.a. het fresco School van Athene) en de Stanza di Eliodoro (1511-14, met De verdrijving van Heliodorus uit de tempel en Bevrijding van Petrus). Paus Leo X gaf Rafaël in 1514 de leiding over de bouw van de Sint-Pieter. In de jaren 1515 en 1516 maakte hij ontwerpen (kartons) voor een serie wandtapijten in de pauselijke huiskapel, met scènes uit de evangelies en Handelingen.

Rafaël wordt net als Michelangelo en Leonardo da Vinci gezien als een van de voornaamste kunstenaars van de renaissance. Kunsthistorici beschouwen zijn sterfjaar 1520 (hij overleed op zijn 37ste verjaardag, te Rome) als het einde van de hoge renaissance.

werk van Rafaël   |   bestel een reproductie