Gebr. Van Limburg 1375 – 1416

Johannes op Patmos

verlucht manuscript (29 × 21 cm) — 1413 - 1416
Museum Musée Condé, Chantilly

Biografie van Gebr. Van Limburg

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Johannes 1:1

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Folio 17r uit Les Très Riches Heures du Duc de Berry. Dit blad toont de verbannen apostel Johannes op het eiland Patmos, waar hij volgens de overlevering zijn Openbaring zou hebben ontvangen.

Johannes is afgebeeld op precies dat moment: en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin (Openb. 1:10). Johannes wordt vaak afgebeeld met een adelaar als attribuut; zo ook in dit getijdenboek. Boven in beeld zit God, met op zijn schoot het Lam Gods, symbool voor Jezus. Hij wordt geflankeerd door twee rijen ouderlingen.

Op de achtergrond het roeibootje waarmee Johannes naar het eiland werd gebracht; het keert terug naar de bewoonde wereld.

De teksten, met fraaie initialen, luiden: "Inicium sancti evangelii secundum johanne" (begin van het heilig evangelie naar Johannes) en "In principio erat verbum et verbum erat apud deum" (in het begin was het woord en het woord was bij God).