Masolino 1338 – 1447

Petrus geneest een lamme

fresco (255 cm hoog) — 1425
Museum Brancaccikapel, Santa Maria del Carmine, Florence

Biografie van Masolino

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Handelingen 3:6

Dit is het linkerdeel van een fresco van Masolino; op het rechterdeel is de opwekking van Tabita te zien. In zijn geheel meet dat fresco 255 x 598 cm.

Sommigen beweren dat de achtergrond geschilderd is door Masaccio, die ook andere fresco's in de kapel maakte en enthousiast was over de mogelijkheden van perspectief. Erg geslaagd is het perspectief in dit werk niet: de verhouding tussen de figuren en de grootte van de gebouwen waar ze voor staan, is geheel zoek.

De kreupele vraagt om een aalmoes. Petrus heeft niets op zak, maar geeft de lamme wel een hand, waarop deze volledig genezen opstaat en uiteraard God looft. Naast Petrus staat Johannes.

Curieus zijn de twee figuren rechts, die wel goed passen in de Florentijnse sfeer die het werk uitstraalt. Ze wekken de indruk dat we een alledaags tafereeltje zien; let ook op de was die her en der uit de ramen hangt.