De Statenvertaling van 1637

De eerste druk van de Statenvertaling verscheen in 1637, bijna twintig jaar nadat op de Synode van Dordrecht besloten was de Bijbel te vertalen rechtstreeks uit de grondtalen. In die editie waren diverse teksten opgenomen waarmee de Staten-Generaal probeerde de eer naar zichzelf te trekken, en waarin de lezer enige leidraden kreeg voor het lezen van de bijbelboeken.

Sinds enige tijd is de editie van 1637 ook op het internet te lezen, op een speciale website van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het betreft gescande pagina's, sinds kort aangevuld met de transcriptie die onder leiding van taalkundige Nicoline van der Sijs door een groep vrijwilligers is gemaakt. Wij tikten zelf de Waarschuwing aan de lezers van de apocriefe boeken over, en voorzagen die tekst en de inleiding op het NT van hyperlinks.

Lijst van veelgebruikte afkortingen.

Zie ook de sectie over de geschiedenis van de Statenvertaling.