Anonymus

Nadab en Abihu verteerd door vuur

houtsnede — 1499
Museum Fogg Art Museum, Cambridge (MA)

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Leviticus 10:2

Nadab en Abihu waren zonen van Aäron en allebei priester. Op een dag brachten ze een wierookoffer, maar niet op de voorgeschreven manier. God strafte ze onmiddellijk met een verzengend vuur.

Hun fout was dat ze de wierook in het vat aanstaken, en niet smeulende wierook van het bronzen altaar gebruikten.

In Exodus 25-30 en in de voorgaande hoofdstukken van Leviticus waren de regels omtrent offers nauwgezet opgesomd. Met deze passage liet God zien dat daar niet mee gespot diende te worden; alleen Hij zou ze mogen veranderen.

De ingekleurde houtsnede komt uit een bijbel die in 1499 gedrukt is door Koberger in Neurenberg.