Luca Signorelli ca. 1450 – 1523

Laatste daden en dood van Mozes

fresco (350 × 572 cm) — 1481-82
Museum Sixtijnse kapel, Vaticaanstad

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Deuteronomium 34:5

Schildersbiograaf Vasari wees dit fresco in de Sixtijnse kapel toe aan Luca Signorelli. Volgens de meeste hedendaagse kunsthistorici is het echter grotendeels het werk van Bartolomeo della Gatta. In hun opvatting zijn alleen de meer dynamische figuren het werk van Signorelli. Die zijn dan ook meteen het meest bijzonder aan dit werk. Michelangelo was bijvoorbeeld zeer enthousiast over de naakte jongeling in het midden.

Rechts leest Mozes voor aan een luisterend gehoor (Deut. 29-30). Aan zijn voeten de ark met de twee tafelen der wet. Links draagt de hoogbejaarde zijn staf over aan zijn opvolger Jozua. In de achtergrond, midden, staat hij op de berg Nebo. Een engel laat hem daar het beloofde land zien, dat hij nooit zal bereiken. Links op de achtergrond rouwen zijn volgelingen om zijn dood.