Botticelli ca. 1445 – 1510

Bestraffing van Korach, Dathan en Abiram

fresco (348 × 570 cm) — 1482
Museum Sixtijnse kapel, Vaticaanstad

Biografie van Botticelli

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Numeri 16:31

Korach, Dathan en Abiram en 250 aanhangers kwamen volgens Numeri 16 tijdens de tocht door de woestijn in opstand tegen het leiderschap van Mozes en Aäron. God strafte alle oproerkraaiers door ze door de aarde te laten verzwelgen - zie de scheur in de bodem links op de voorgrond.

Het fresco toont drie scènes, telkens met Mozes op de voorgrond. Rechts houdt Joshua enkele opstandelingen tegen die klaar staan om Mozes te stenigen. In het midden wordt Aäron (met mijter) belaagd door lieden die hem zijn priesterschap betwisten. Links roept Mozes God op de rebellen te straffen.

De boog op de achtergrond is de Boog van Constantijn, gebouwd naast het Colosseum in Rome. Constantijn was de eerste christelijke Romeinse keizer. Volgens een (vals) middeleeuws document zou hij de paus wereldlijke macht hebben gegeven - iets wat paus Sixtus blijkbaar graag in zijn kapel mee wilde nemen.

De boog wordt ook getoond in het fresco recht tegenover deze Bestraffing: Petrus ontvangt de sleutels.