Pietro Perugino 1450 – 1523

De reis van Mozes naar Egypte

fresco (350 × 572 cm) — ca. 1482
Museum Sixtijnse kapel, Vaticaanstad

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Exodus 4:25

Mozes verbleef 40 jaar in het land Midian. Hij was Egypte ontvlucht na het doden van een Egyptenaar. Na 40 jaar geeft God hem het teken terug te gaan, om zijn volk te verlossen van het juk van de farao.

Rechts is te zien hoe Zippora, de Midianitische echtgenote van Mozes, hun zoon Eliëzer besnijdt. In het midden wordt Mozes tegengehouden door een engel (vaak een uitbeelding van God).

Het betreft hier een merkwaardige passage uit Exodus: Mozes werd bedreigd door God, en daarop greep Zippora naar het mes om met een soort bloedoffer haar man te redden.