Jan Lievens 1607 – 1674

Mozes in gebed terwijl Jozua tegen de Amalekieten strijdt

gravure — 1627/30

Biografie van Jan Lievens

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Exodus 17:12