Antonio Tempesta 1555 – 1630

Mozes in gebed terwijl Jozua tegen de Amalekieten strijdt

ets (20 × 28 cm) — ca. 1600
Museum Metropolitan Museum of Art, New York

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Exodus 17:12

De slag bij Rafidim. Onder leiding van Jozua vecht het volk van Israël tegen de Amalekieten. Dat nomadische volk had ze in de rug aangevallen tijdens de uittocht uit Egypte.

Mozes, de leider van het uitverkoren volk, kijkt vanaf een heuvel toe, al biddend. Hij merkt dat wanneer hij zijn staf hoog houdt, Israël de overhand krijgt, en dat het volk van Amalek sterker wordt wanneer hij de staf laat zakken. Als zijn armen vermoeid raken, wordt hij door Aäron en Hur geholpen. Uiteindelijk wint Israël de veldslag.

Onder het beeld staat in het midden de tekst "Amalecitae adversus Moysen qui orando vincibat": de Amalekieten tegenover Mozes die biddend zegeviert.

Antonio Tempesta was een Italiaanse schilder en graveur. Hij werkte het grootste deel van zijn leven in zijn geboorteplaats Florence.

Eerder toonden we hier een tekening van Jan Lievens over deze episode. Lievens plaatste Mozes op de voorgrond en de veldslag klein in de achtergrond.

Mozes in gebed bij Rafidim

(Tekening, 42 x 54 cm, gemaakt circa 1630, nu vermoedelijk in het Museum der Bildenden Künste in Leipzig.)