Botticelli ca. 1445 – 1510

Taferelen uit het leven van Mozes

fresco (348 × 558 cm) — 1481-1482
Museum Sixtijnse kapel, Vaticaanstad

Biografie van Botticelli

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Exodus 2:17

Dit is het tweede fresco op de zuidwand van de Sixtijnse kapel. Op die wand wordt het leven van Mozes uitgebeeld. Dit fresco toont een aantal gebeurtenissen vóór de uittocht uit Egypte.

Rechtsonder is te zien hoe Mozes een Egyptenaar doodt die een Hebreeër had geslagen (Exodus 2:11-12).

Toen dat bekend werd vluchtte Mozes naar het land Midian (Exodus 2:15).

Daar verdreef hij enkele hangherders bij een waterput, zodat de dochters van de priester Jethro bij de put konden. Mozes hielp ze met het ophalen van het water (Exodus 2:17).

Als dank kan Mozes trouwen met een van de dochters van de priester, Zippora. Mozes wordt herder. Linksboven is te zien hoe op een dag God aan hem verschijnt in een braambos (Exodus 3:2).

Omdat de grond waarop hij staat heilig land is, moet hij zijn schoenen uittrekken (Exodus 3:5).

God geeft Mozes de opdracht om zijn volk uit Egypte naar het beloofde land te leiden. Linksonder is te zien hoe Mozes met zijn gezin terugkeert naar Egypte om die taak uit te voeren (Exodus 4:20). Het is ook mogelijk dat Botticelli hier alvast de uittocht toont, hoewel daar nog het een en ander aan voorafging.

Tegenover dit fresco schilderde Botticelli De verleiding van Jezus. De werken zijn allebei een soort preludes: De verleiding toont wat voorafging aan het preken van Jezus, terwijl deze Taferelen laten zien wat voorafging aan de missie van Mozes.