Duccio di Buoninsegna ca. 1255 – 1319

Intocht in Jeruzalem (Maestà)

tempera op paneel (100 × 57 cm) — 1308-11
Museum Museo dell'Opera del Duomo, Florence

Biografie van Duccio di Buoninsegna

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Mattheüs 21:8

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Jezus had zijn volgelingen de opdracht gegeven om in een dorpje een ezel en haar veulen te halen. Hij had de dieren nodig om de profetie van Zacharia uit te laten komen: "Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen."

Gezeten op de ezelin en vergezeld door de apostels rijdt Jezus hier Jeruzalem binnen. Mensen begroeten hem door kleren op de weg te leggen en met palmtakken te zwaaien.

Dit paneel zat linksonder op de achterkant van Duccio's grote altaarstuk voor de Dom van Siena, de Maestà. Het vormt het beginpunt van het verhaal van Jezus' laatste dagen, dat in de overige panelen verteld wordt.