Duccio di Buoninsegna ca. 1255 – 1319

De geboorte van Christus (Maestà)

tempera op paneel (43 × 44 cm) — 1308-11
Museum National Gallery of Art, Washington

Biografie van Duccio di Buoninsegna

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Lukas 2:7

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Dit is het middendeel van een paneel uit de predella (voetstuk) van Duccio's grote Maestà. Centraal zijn Maria en haar pasgeboren zoon, die in doeken gewikkeld in een kribbe ligt. Het licht van een ster valt op zijn gezicht.

Jozef zit links. Rechts wordt de aankondiging aan de herders getoond. Onderin wordt het kind gewassen door twee vroedvrouwen.

Naar de Byzantijnse traditie plaatste Duccio de scène in een grot. Tegelijk toont hij ook een stal, met een ezel en een os: een nieuwigheid afkomstig uit de Noord-Europese gotiek.

Op hetzelfde houten paneel werden de profeten Jesaja en Ezechiël getoond, links en rechts van deze scène. Zij deden voorspellingen over de geboorte van de Messias.