Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669

De genezing van de schoonmoeder van Petrus

pen-en-penseeltekening (17 × 19 cm) — ca. 1658
Museum Fondation Custodia, Parijs

Biografie van Rembrandt Harmensz. van Rijn

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Mattheüs 8:15

Een van de vele genezingen door Jezus in de omgeving van het Meer van Galilea, beschreven in Mattheüs 8, betreft die van de schoonmoeder van zijn volgeling Petrus. Zij lag met koorts op bed. Jezus pakt haar bij de handen en helpt haar overeind, waarop de koorts spoorslags verdwijnt.

De tekening maakte deel uit van de collectie van de Nederlandse kunstverzamelaar Frits Lugt. Sinds zijn dood in 1970 wordt die beheerd door de door hem opgerichte Fondation Custodia.

(De afbeelding is een zwart-wit-weergave van de tekening gemaakt met pen en penseel in bruin, met wit gehoogd.)