Anonymus

Vermenigvuldiging van de broden

gebrandschilderd raam (138 × 91 cm) — ca. 1600-1625
Museum St. Étienne du Mont, Parijs

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Lukas 9:16

Deel van een raam in de St. Étienne du Mont, een katholieke kerk in het centrum van Parijs.

Onder dit deel wordt het verhaal van de Emmaüsgangers verteld. Daar weer onder staan teksten, in het Frans rijmend. Het deel dat betrekking heeft op de wonderbaarlijke vermenigvuldiging luidt als volgt:

Israel fut fort favory
Du Seigneur lors qu'il fut nourri
Au désert en telle abondance
Mais mangeant son corps pieux
Nous sommes nourris beaucoup mieux
Du suc d'une céleste essence.

Dat laat zich grofweg vertalen als:

Israël was zeer geliefd
Door de Heer toen het gevoed werd
In de woestijn met zo'n overvloed
Maar het eten van zijn goddelijk lichaam
We worden veel beter gevoed
Door het sap van de hemelse essentie.