Anonymus

De genezing van de lamme van Kapernaum

illuminatie
Museum Armeens Museum, Isfahan

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Marcus 2:4

Door de samengestroomde menigte was het niet mogelijk om de lamme gewoon door de deur binnen te brengen. Daarom werd een gat in het dak gemaakt en lieten de helpers de lamme naar binnen zakken.

Eenmaal binnen vergeeft Jezus de man zijn zonden, onder de indruk van dit vertoon van geloof. Aanwezige schriftgeleerden protesteren: wie denkt hij wel niet dat hij is, om zonden te vergeven? Jezus laat ze daarop zien dat het hem om het even is, zonden vergeven of iemand genezen. Hij zegt tegen de lamme "Sta op". De lamme staat op en wandelt naar buiten, geheel genezen.

Werk van een anonieme Armeense kunstenaar, uit hetzelfde manuscript als dit werk.