Anonymus

Zes wonderen

illuminatie (23 × 16 cm) — 14e eeuw
Museum British Library, Londen

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Marcus 3:4

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Dit is folio 165r uit een versie van het Breviari d'Amor van Matfre Ermengau, een franciscaner monnik en troubadour uit Béziers. Hij werkte van 1288 tot 1292 aan het poëtische boek, dat bedoeld was om te laten zien dat de wereld een uitstraling van liefde is. Hij zag de lyriek van troubadours als een vorm van liefde voor God.

Ermengau schreef het encyclopedische werk in het Occitaans, een streektaal van zuidelijk Frankrijk.

Voor zover bekend zijn er twaalf handschriften gemaakt van het werk. Het was rijkelijk geïllustreerd. Het is niet bekend wie die illustraties heeft gemaakt. Het manuscript met deze afbeelding staat bekend als Royal MS 19 C I.

Eerste rij, links: "Jhezucrist monda les lebros", Jezus wast de leproos.
Eerste rij, rechts: "Jhezucrist al mut ren le parlar", Jezus laat de stomme spreken.
Tweede rij, links: "Jhezucrist sana le lunatic", genezing van de maanzieke.
Tweede rij, rechts: "Jhezucrist sana les rancs despoderats", genezing van de onreine geesten.
Derde rij, links: "Jhezucrist sana le paralitic", genezing van de verlamden.
Derde rij, rechts: "Jesus sana les mancs", genezing van de kreupelen.

Op de andere zijde van het vel staan nog vijf wonderen.

In de vier evangelies gaat ruim 10% van de verzen over genezing of over opstanding uit de dood. Er worden 29 genezingen door Jezus beschreven. Daarnaast wordt een negental massa-genezingen genoemd, waarbij hele groepen tegelijk genezen werden. Genezing kan dus gerust een centraal thema in het werk van Jezus worden genoemd.

(Eerder stond op deze pagina een pagina uit de versie van de codex die zich in het Escorial bevindt.)