Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669

Honderdguldenprent

ets (28 × 39 cm) — ca. 1648-50
Museum Rijksmuseum, Amsterdam

Biografie van Rembrandt Harmensz. van Rijn

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Mattheüs 19:1

De titel van deze beroemde prent is ontleend aan het verhaal dat de verarmde Rembrandt honderd gulden moest betalen om een exemplaar van zijn eigen prent terug te krijgen.

In tegenstelling tot al zijn overige werk, worden hier in één afbeelding meerdere verhalen verteld, alle afkomstig uit Mattheüs 19.

De stralende figuur in het midden is Jezus, die inmiddels al aardig wat bekendheid had opgebouwd.

Links op de achtergrond staan enkele schriftgeleerden en Farizeeërs met elkaar te discussiëren over de man waar ze wat misprijzend naar kijken.

Petrus probeert enkele vrouwen tegen te houden die hun kinderen willen laten zegenen, maar Jezus gebaart ze naar voren.

Rechts van het middelpunt een grote groep zieken en misvormden, die uiteraard worden genezen.

Naast Petrus, met de hand voor de mond, zit de rijke jongeman die zojuist te horen heeft gekregen dat een plek in de hemel niet voor hem is weggelegd, ondanks zijn deugdzame leefstijl. Hij dient eerst zijn rijkdom aan de armen te geven.