Pieter Aertsen 1507/08 – 1575

De genezing van de lamme van Bethesda

olieverf op paneel (56 × 75 cm) — 1575
Museum Rijksmuseum, Amsterdam

Biografie van Pieter Aertsen

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Johannes 5:8

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Enkele zieken en kreupelen wachten bij het bad bij de Schaapspoort in Jeruzalem. In het Hebreeuws heet dat bad Bethesda. Ze geloven dat dat af en toe een engel neerdaalt in het bad en dat degene die dan het eerst een bad neemt, genezen wordt.

Een van de kreupelen wacht al 38 jaar op dat wonder. Dan komt Jezus langs, op de sabbat, en vraagt of hij gezond wil worden. De man moppert dat er niemand is die hem naar het bad kan brengen, en dat hij daardoor altijd te laat is. Jezus zegt dan "Sta op, neem je beddegoed en wandel", en de man wordt meteen gezond.

De man loopt weg met het beddengoed op de rug. Dat mag niet op de sabbat, en even later wordt hij daar op aangesproken. Dat moment laat Aertsen rechts op de achtergrond zien.

Het schilderij is een zogenaamde simultaanvertelling. Getoond worden niet alleen de genezing en de lopende man met het beddegoed, maar ook de neerdalende engel en, geheel links, een tafereel waarin een zieke verzorgd wordt.

Dat laatste wijst erop dat het paneel geschilderd is in opdracht van een gasthuis. Het is gemaakt in 1575, vlak voor het overlijden van Aertsen. Het opschrift op de poort luidt "IOÃ VC", oftewel "Johannes 5e hoofdstuk", de plek waar het verhaal verteld wordt.