Michelangelo Buonarroti 1475 – 1564

Josia, Jechonia en Sealtiël

fresco (215 × 430 cm) — 1508-1512
Museum Sixtijnse kapel, Vaticaanstad

Biografie van Michelangelo Buonarroti

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Mattheüs 1:11

Josia(s) werd in 649 v.Chr. koning van Juda, toen hij slechts acht jaar oud was. Volgens Jeremia was hij de laatste koning van Juda die van betekenis was. Hij wordt ook genoemd als een voorvader van Jezus.

Volgens Mattheüs was hij de vader van Jechonia(s), die weer de vader was van Salathiël (Sealtiël).

De gangbare duiding van deze lunet is dat de man rechts Josia is, met op zijn schoot Jechnonia. De vrouw links is dan de moeder, met in haar armen een ander kind van Josia. Sealtiël werd afgebeeld in de driehoek boven deze lunet.

Waarom de vrouw zo angstig kijkt is niet bekend.

In een andere lunet toonde Michelangelo het nageslacht van Sealtiël.