Botticelli ca. 1445 – 1510

De verleidingen van Christus

fresco (345 × 555 cm) — 1481-1482
Museum Sixtijnse kapel, Vaticaanstad

Biografie van Botticelli

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Mattheüs 4:1

Na zijn doop brengt Jezus veertig dagen in de woestijn door, zonder te eten. De duivel vraagt hem van stenen brood te maken, om zo aan te tonen dat hij de zoon van God is. Jezus weigert: Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.

Dat verhaal wordt linksboven getoond. Boven in het midden staan Jezus en de duivel op het dak van een tempel. De duivel daagt Jezus uit zich te laten vallen: hij zou immers vast wel opgevangen worden door engelen. Rechts boven staan de twee op een hoge berg en biedt de duivel Jezus alle koninkrijken van de wereld aan.

In het midden wordt een offer gebracht. Waarschijnlijk is dat het dankoffer van de melaatse die in Mattheüs 8:3 door Jezus werd genezen.

Op de wand tegenover dit fresco schilderde Botticelli Taferelen uit het leven van Mozes.