Michelangelo Buonarroti 1475 – 1564

Zorobabel, Abiud en Eljakim

fresco (215 × 430 cm) — 1508-1512
Museum Sixtijnse kapel, Vaticaanstad

Biografie van Michelangelo Buonarroti

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Mattheüs 1:13

Dit is een van de lunetten in de Sixtijnse kapel, halfronde nissen boven de vensters. Ze tonen voorvaderen van Jezus: in dit geval Zerubbabel (Zorobabel), zijn zoon Abiud en diens zoon Eljakim.

Dat is althans de stamboom volgens Mattheüs; die komt niet overeen met informatie uit het Oude Testament.

Een van de drie wordt afgebeeld in de driehoek boven deze lunet. Helaas is het niet bekend wie van de drie.

Michelangelo toonde ook een eerdere generatie, de familie van Josia. Josia's kleinzoon Sealtiël was volgens Mattheüs de vader van Zerubbabel.

Zerubbabel was de leider van een groepje ballingen dat hij terugvoerde van Babylon naar Jeruzalem.