Cosimo Rosselli 1439 – 1507

Mozes en de tafelen der wet

fresco (350 × 572 cm) — 1481-1482
Museum Sixtijnse kapel, Vaticaanstad

Biografie van Cosimo Rosselli

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Exodus 32:19

Een fresco van Rosselli op de zuidelijke wand van de Sixtijnse kapel. Het maakt deel uit van de serie over het leven van Mozes. Tegenover dit fresco, op de andere muur, houdt Jezus zijn bergrede.

Boven in het midden ontvangt Mozes de stenen tafels van God, bovenop de berg Sinaï. De slapende jongeling is Jozua.

Links op de voorgrond zijn Mozes en Jozua weer terug en presenteren ze de wet aan het volk.

In het midden ontsteekt Mozes in woede wanneer hij ziet wat er tijdens zijn afwezigheid is gebeurd. Zijn volk heeft onder leiding van Aäron een gouden kalf gemaakt, dat aanbeden wordt als een afgod. Mozes gooit de tafels aan stukken en de afgodaanbidders worden gestraft (rechts).