Lucas van Leyden 1494 – 1533

De triomf van Mordechai

ets (21 × 29 cm) — 1515

Biografie van Lucas van Leyden

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Esther 6:11

De joodse wijze man Mordechai hoorde bij toeval over plannen voor een moordaanslag op de Perzische koning Ahasveros. Hij tipte de koning, waarop de samenzweerders werden opgepakt en gedood.

Pas later besefte de koning dat hij de tipgever nooit had beloond. Hij vroeg zijn vizier Haman hoe men een dergelijk man moest eren. Haman dacht dat de koning het over hem had en bedacht een reeks eervolle huldebetuigingen.

Had Haman geweten dat de koning het over Mordechai had, dan had hij waarschijnlijk anders geantwoord. Mordechai was de enige die weigerde te buigen voor de verwaande Haman. Mede daarom had Haman een complot beraamd om alle joden in het land te doden.

Tot zijn grote schrik kreeg Haman nu de opdracht van de koning om Mordechai in een eretocht door de stad te leiden.