Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669

Haman maakt zich op om Mordechai te eren

olieverf op doek (127 × 116 cm) — ca. 1665
Museum Hermitage, St. Petersburg

Biografie van Rembrandt Harmensz. van Rijn

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Esther 6:8

Haman is de invloedrijke vizier van de Perzische koning Ahasveros. De koning heeft hem opgedragen om een eretocht voor te bereiden voor de jood Mordechai, omdat die een aanslag op de koning had verijdeld.

Rembrandt laat duidelijk de weerzin van Haman zien tegen de opdracht. Haman had eigenlijk gedacht dat hem de eer ten deel zou vallen, en niet Mordechai, nota bene de enige in het land die weigert voor hem te buigen.