Anonymus

Haman overreedt Ahasveros

illuminatie (62 × 90 mm) — 15e eeuw
Museum Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Esther 3:9

Haman (knielend) weet koning Ahasveros zover te krijgen te gebieden dat alle ongehoorzamen gedood moeten worden. Hij vertelt er niet bij dat hij daarmee de joden op het oog heeft, het volk van zijn rivaal Mordechai.

De koning geeft ten teken van instemming zijn ring aan Haman.