Anonymus

Haman en Ahasveros op bezoek bij Esther

illuminatie (63 × 88 mm) — 15e eeuw
Museum Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Esther 5:6

Tijdens de maaltijd vraagt Ahasveros aan Esther wat hij voor haar kan betekenen. Ahasveros is nog steeds zo gecharmeerd van Esther dat hij haar de helft van zijn koninkrijk aanbiedt. Esther vraagt echter niet meer dan dat hij de volgende dag weer komt eten, ook dan samen met Haman.

Ook bij die tweede maaltijd mag ze van de koning een verzoek doen. Dit keer vraagt ze hem haar volk te sparen, en wijst ze Haman aan als de haatzaaier. Tevens vertelt ze de koning dat ze zelf joods is.