Anonymus

Esther voor Ahasveros

illuminatie (64 × 99 mm) — 15e eeuw
Museum Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Esther 5:2

De voorhof van de woning van koning Ahasveros was verboden gebied voor ongenodigden; men riskeerde de dood. Toch durfde Esther het aan de koning op te zoeken, nadat zij van haar oom Mordechai gehoord had dat de koning geboden had alle joden te doden.

De koning laat Esther binnen, waarop zij de koning en diens vizier Haman uitnodigt voor een maaltijd.

In de tekening richt de koning zijn scepter op Esther, ten teken dat ze mag spreken.